Een project van :

Logo aventurijnGriffioenlogotekst-zwart-2014  Gem-Middelburg1

 

Op initiatief van stichting Griffioen "De Wijk" en in samenwerking met kindcentrum 'de Aventurijn' hebben de schoolkinderen tegels ontworpen die uitnodigen om op het schoolplein en op de stoep allerlei bewegingen te doen.
Onder het motto 'Spelen en bewegen' zet Griffioen "De Wijk" de scholieren aan meer te bewegen. Als achterliggende gedachte speelt mee te voorkomen dat kinderen te dik worden. Bewegen op een natuurlijke manier helpt om op normaal gewicht te blijven, bevordert de motoriek en het leert kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan. Gewoon buitenspelen draagt bij aan een sociale houding van de kinderen.

Alle acht groepen van de basisschool is gevraagd drie ontwerpen voor stoeptegels te maken, waardoor uiteindelijk 24 tegels in totaal in de wijk konden worden gelegd.
Alle kinderen maakten tekeningen met het thema 'Spelen en bewegen' in het achterhoofd. De invulling hiervan kon voor ieder kind weer anders zijn: een tekening van een vlieger, van voetballende kinderen, een step, een schommel en wat al niet meer.

Groep 1/2a

griffioentegel24griffioentegel22griffioentegel23

Groep 2

griffioentegel24griffioentegel23griffioentegel22

Groep 3

griffioentegel23griffioentegel24griffioentegel22

Groep 4

griffioentegel24griffioentegel24griffioentegel22

Groep 5

griffioentegel23

griffioentegel23griffioentegel23

Groep 7

griffioentegel22griffioentegel24griffioentegel22

Groep 8

griffioentegel22griffioentegel24griffioentegel24

De actie van Stichting Griffioen "De Wijk" sloot mooi aan op het thema 'Verkeer en veiligheid' dat op dat moment liep op de basisschool
De leiding van De Aventurijn maakte een selectie uit alle getekende ontwerpen, waardoor er 24 overbleven. Die zijn op even zoveel stoeptegels geprint en voorzien van een QR-code, die toegang biedt tot de site van stichting Griffioen "De Wijk", Op zijn beurt geeft die site weer toegang tot het Beweegpad, dat over drie trajecten in de wijk is opgezet en nu enkele jaren loopt met vier deelnemende groepen van volwassenen.

De gemeente Middelburg betaalde de kosten om de tegels te plaatsen op het schoolplein en rond de school in het trottoir, richting het wijkcentrum in Hof 't Seijs.
Door de tegels te volgen, worden kinderen geïnspireerd de bewegingen op de tegels na te volgen en er naar hun eigen fantasie elementen aan toe te voegen.

Het project is gefinancierd uit het bedrag dat vanuit de Wijktafel ter beschikking is gesteld: 750 euro.

Stichting Griffioen "De Wijk" heeft een traditie als het om kunstprojecten gaat.
De afgelopen decennia stonden er diverse op het programma.
Onder de noemer 'Kunst in de wijk' beschilderden wijkbewoners 750 tegeltjes met als thema lucht, water, land. De tegeltjes staan op twee zuilen aan de ingang van de wijk: bij de Olmenlaan en de Laan der Verenigde Naties..
Ook was er een workshop poëzie, waarbij bewoners gedichten maakten, die in een poëzieboekje zijn samengebracht. Van een aantal gedichten werden poëziepanelen gemaakt die nu her en der in de wijk hangen
Twee keer werd een mozaïektegelproject georganiseerd. Wijkbewoners legden stoeptegels in met mozaïek en plaatsten die in het trottoir bij hun woning. Deze tegels vormen een kleurrijke route door de Griffioen.
De projecten zijn altijd met veel enthousiasme en animo ontvangen; na herhaaldelijk verzoek vanuit de wijk was het dit jaar weer tijd voor een nieuw idee en uitvoering van een kunstproject.