Indien u wilt adverteren op de website of in wijkblad 'de griffel' dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.